tsukiyo no yume.

夏の青春18きっぷの旅 川原湯温泉編 2013年9月6日 l Masaki Tokutomi